Vysouvací menu - rozcestník
138-menu

T-137/138

T-138 - C12 a spol.

Cisternový automobil C12

Výroba vozidla začala v roce 1966. Nástavba na podvozku Tatra T138 se skládá z ocelové nádrže jmenovitého objemu 12m3 a výdejní skupiny s čerpadlem (pohon od motoru podvozku) a průtokoměrem. Vozidlo bylo určené na přepravu a distribuci motorových paliv (nafta, benzín)

Základní parametry
Celková hmotnost 20450 kg
Užitečný náklad 8150 kg
Maximální objem cisterny 12070 m3
Počet komor 3
Čerpadlo 600dm3 / min

Cisternový automobil, plnič letadel CL12

Nástavba byla stejná jako na C12, ale toto vozidlo bylo doplněné filtrační skupinou vydávaného paliva. Vzhledem k tomu, že vozidlo bylo provozováno převážně mimo veřejné komunikace, jsou některé jeho parametry o něco větší než u typu C12.

Základní parametry
Celková hmotnost 22340 kg
Pohotovostní hmotnost 12660 kg
Užitečný náklad 9500 kg

Cisternový automobil na topné oleje C12TO

Konstrukce vozidla vycházela z typu C12, ale nádrž byla tepelně izolována a stáčecí skupina se skládala pouze z potrubí a uzavíracích armatur. Plnění nádrže ohřátým olejem se vykonávalo skrz průlezy, stáčení samospádem převáženého média. Hmotnostní parametry, až na užitečný náklad (větší měrná hmotnost olejů) byly shodné s typem C12. V závislosti na druhu olejů se měnilo i procento plnění nádrže a tím se zabezpečilo dodržení povolené celkové hmotnosti vozidla.