Vysouvací menu - rozcestník
148-menu

T-815-2
TerrNo1

T-815 Terrno - Cisterny

4x4

Cisterna na pitnou
vodu

6x6

Cisterna na mlékoCisterna na PHMFekálWater Truck (AU)

8x8

CisternaFekálCisterna na PHM
do kamenolomu
(AU)
Kropička
do kamenolomu
(AU)