Vysouvací menu - rozcestník
148-menu

T-815-2
TerrNo1

T-815 Terrno - Hasičské nástavby

4x4

CAS dvojmontáž"CAS" jednomontážHasiči AustrálieŽebřík

6x6

CAS
krátká kabina
dvojmontáž
CAS
dlouhá kabina
dvojmontáž
CAS
krátká kabina
jednomontáž
KHA krátká
kabina
KHA dlouhá
kabina (Indie)
PHA
PLHANosič kontejneru
horní hák, ruka
jednomontáž
Nosič kontejneru
horní hák, ruka
dvojmontáž
AL-60Hasicí rameno

8x8

AV-30"CAS"