Vysouvací menu - rozcestník
Menu jako z Průzkumníku Windows

KATASI a TATRA-ZIL

KATASI

SklápěčLeovůz

Tatra-ZIL 815-21ERK1 30 230