Vysouvací menu - rozcestník
148-menu

T-815-1,2

T-815-1,2 - Domíchávače betonu, betonpumpy

6x6

Krátká kabina
dvojmontáž
předsunutá náprava
Krátká kabina
dvojmontáž
Krátká kabina
dvojmontáž
dopravník
Krátká kabina
jenomontáž
Střední kabina
vojenský podvozek
Přepravník čerstvého
betonu
Betonpumpa


8x8

JednomontážDvojmontážDvojmontáž, dopravníkDvojmontáž, pumpa
Dlouhá kabina
vojenský podvozek
střední kabina
vojenský podvozek